Методичний кабінет – центр спільної роботи методичних комісій

Педагогічна ідея - це повітря, в якому розправляє крила педагогічна творчість.

/Files/images/DSC06110.JPG

Процеси, які відбуваються у системі професійно-технічної освіти України – складова частина загальноєвропейських освітянських тенденцій, є своєрідним доповненням соціально-економічних, політичних, загальнокультурних перетворень у нашій країні. У динамічних умовах сьогодення підготовка робітничих кадрів вимагає впровадження сучасних форм і методів навчання, корінної перебудови навчального процесу і діяльності викладачів.

Педагогічна інноватика є новим явищем у сучасній педагогіці, яка існує з середини ХХ ст. і ще знаходиться у стадії розробки. Однак, за цей час доведено, що знання і застосування інноваційних основ забезпечує більш високу якість освітньої діяльності будь-якої соціально-педагогічної системи, робить її більш конкурентноспроможною в умовах різноманітної трансформації суспільства.

Викладач є головною діючою особою будь-яких інноваційних перетворень у системі освіти, а джерелом її розвитку є творчість викладачів, їх професійна майстерність, інноваційна діяльність. Відтак виникає потреба в інноваційних викладачах, які сприймають педагогічну діяльність в її системному, постійному розвитку, володіють сучасними навчальними технологіями, здатні зіставляти власний досвід з тим, що напрацьований на світовому інноваційному і традиційному рівнях. Носієм педагогічних інновацій є творчі, енергійні педагоги, які фахово здатні, морально і матеріально зацікавлені у проведенні інноваційних змін.

Центром методичної роботи Криворізького навчально-виробничого центру з педпрацівниками є методичний кабінет. Відповідне оснащення та оформлення методичного кабінету створює всі умови для ефективної підготовки педагогів до уроків та позаурочних заходів, для здійснення самоосвітньої діяльності.
У методичному кабінеті впорядковані та систематизовані матеріали, які висвітлюють методичну роботу кожного члена колективу, скоординовано роботу методичних комісій, які створені з урахуванням фахової підготовки викладачів.Для цілеспрямованої, ефективної роботи педагогічного колективу важливим є вибір єдиної методичної проблеми. Якщо проблема обрана з урахуванням пропозицій педагогічних працівників, якщо вона актуальна, то її реалізація буде вдалою і вона надасть можливість підняти на вищий рівень навчально-виробничу, методичну та виховну роботу, об’єднати працю викладачів, майстрів та учнів.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький навчально-виробничий центр» п’ятий рік працює над реалізацією єдиної методичної проблеми «Інноваційно-педагогічні технології як основа ефективності організації навчально-виховного процесу». Ця проблема досить актуальна у наш час, оскільки дозволяє розвинути педагогічний інформаційний простір викладача, внести якісні і кількісні зміни у зміст загальної і професійної підготовки учнів.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький навчально-виробничий центр» п’ятий рік працює над реалізацією єдиної методичної проблеми «Інноваційно-педагогічні технології як основа ефективності організації навчально-виховного процесу». Ця проблема досить актуальна у наш час, оскільки дозволяє розвинути педагогічний інформаційний простір викладача, внести якісні і кількісні зміни у зміст загальної і професійної підготовки учнів.
Працюючи над реалізацією методичної проблеми, оформлено довідково-інформаційний методичний куточок з обраної проблеми, складено перелік рекомендованої літератури, електронну картотеку матеріалів з досвіду роботи учасників навчально-виховного процесу.
Працюючи над реалізацією методичної проблеми, оформлено довідково-інформаційний методичний куточок з обраної проблеми, складено перелік рекомендованої літератури, електронну картотеку матеріалів з досвіду роботи учасників навчально-виховного процесу.

На початку роботи були проведені зустрічі за круглим столом «Інноваційні методи навчання», «Яким я бачу сучасний урок у системі ПТНЗ», презентаційний тренінг методичного фестивалю «Інтерактивні методи навчання». Під керівництвом психолога Котко В.Д. діє психолого-педагогічний семінар «Психологічні аспекти педінновацій», де не тільки викладачі, а й учні можуть отримати консультації, поради з хвилюючих їх питань.Результатом спільної роботи всіх методичних служб став «Короткий термінологічний словник з інноваційних технологій».
В наявності узагальнений перспективний досвід роботи кращих викладачів та майстрів виробничого навчання КНВЦ. Розроблені методичні рекомендації та поради щодо впровадження цього досвіду у практику роботи інших.Це досвід роботи:викладача математики Євтушенко О.В. «Роль математики в професійному становленні учнів» . ЇЇ досвід впроваджує у роботу викладач математики Криворізького професійно-будівельного ліцею Дроннікова Т.С.;викладача української мови та літератури Сергієнко Є.В. «Роль української мови у формуванні професійної майстерності у підготовці фахівців сфери послуг» викладача спецдисциплін Коваль Т.В. «Навчально-методичний комплекс для підготовки учнів з професії «Контролер-касир» схвалено на засіданні науково-методичної ради Дніпропетровського навчально-методичного центру професійно-технічної освіти .Діють школи перспективного досвіду Євтушенко О.В., Сергієнко Є.В., Юрової О.Л., Коваль Т.В.

На засіданнях міських методичних секцій, які проводилися на базі КНВЦ, були проведені відкриті заходи:семінар-практикум «Роль математики у професійному становленні учня» ( інформація на сайті ІПТО НАПН України www.ipto.kiev.ua);тренінг « Надання першої медичної допомоги» (курс «Захист Вітчизни»);виховний захід з історії «Майбутнє – єдність поколінь»,де було широко представлено трудові династії Північного ГЗК, що сприяло становленню трудових традицій регіону; засідання «Крізь терни до зірок» наукового товариства «Пошук», присвяченого Міжнародному року астрономії. Викладачі фізики ПТНЗ міста простежили ще і спільну роботу наставника і стажиста у підготовці і розробці методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Досвід роботи з організації стажування молодого вчителя фізики оформлено у вигляді буклету «Залишитись вірним професії».

Питання стану впровадження інноваційних технологій заслуховувались на засіданні педагогічної ради, «Форми і методи роботи педколективу по покращенню якості знань учнів», яка була проведена у вигляді дискусії за круглим столом. Кращі методичні наробки викладачів КНВЦ увійшли до методичних збірників «Навчаємо, виховуємо, розвиваємо» та «Творче впровадження методу проектів».З матеріалами досвіду роботи Євтушенко О.В. щодо професійного становлення учня ПТНЗ можна ознайомитися на сторінках періодичної преси,

Враховуючи, що жодна професія не може бути належно опанована без базових знань з основ наук, робота методичних комісій загальноосвітніх дисциплін тісно пов’язана з роботою методичних комісій спецдисциплін і саме у професійному становленні учнів ПТНЗ.Педагогічна майстерність викладача – запорука результативності навчання і виховання учнів. Учень повинен володіти професійною термінологією, вміти грамотно її використовувати у виробничих процесах. З цією метою викладачем української мови і літератури Сергієнко Є.

В розроблені методичні збірники «Мова і професія», в яких зібрано термінологічні словники, диктанти, перекази з підготовки спеціалістів харчової промисловості, перукарської справи, легкої промисловості. Російсько-українсько-англійський словники за професією «Перукар» розробила викладач англійської мови Сафронова І. О.


Кiлькiсть переглядiв: 0